มาพบกับทีม JDA เด็กแดนซ์ แบบใส ๆ อย่าลืมเทใจให้ด้วยนะค่า